مشخصات کلی
اطلاعات تکمیلی
محصولات مرتبط

اطلاعات تکمیلی

نام سازه lsf

سقف سازه های سبک

عرض ورق (میلی متر)

1250