مشخصات کلی
اطلاعات تکمیلی
تنوع رنگ
گالری محصولات
محصولات مرتبط

اطلاعات تکمیلی

نام سازه lsf

سقف سازه های سبک

عرض ورق (میلی متر)

1250